Saltar a continguts

Secció Atletisme CMSC

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

El projecte

Imatge de complement

El projecte ATLETISME ADAPTAT I INCLUSIU té com a objectiu facilitar l'accés a l'esport a les persones amb discapacitat, I afavorir el seu desenvolupament personal i social.

En la primera fase està dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual (infants a partir de 8 any, i adults) amb capacitats per practicar esport.

La finalitat d'aquest projecte és que la ciutat de Sant Cugat compti amb es potenciï i es fomenti l'atletisme adaptat i inclusiu per a persones amb discapacitat.

En aquesta activitat es pretén treballar la superació per assolir uns objectius d'acord amb les capacitats de cadascú.

El principi que ens mou és afavorir la normalització d'un col·lectiu de persones que molts cops no té les mateixes oportunitats que la majoria. Creiem que el que impedeix la normalitat en les seves vides no és la seva discapacitat, sinó el model que imposa la societat, regit per valors com la competitivitat i la rendibilitat econòmica.

Els objectius de la Secció d'Atletisme són també els del grup d'Atletisme adaptat i inclusiu. A més, té uns objectius específics.

1.Promoure en el col·lectiu de persones amb discapacitat la pràctica d’un esport de competició, o l’esport com a pràctica de salut.

2. Oferir des del Club Muntanyenc Sant Cugat atletisme adaptat i atletisme inclusiu per a persones amb discapacitat.

3. Garantir la pràctica d’un esport amb qualitat humana i tècnica aprofitant el gran bagatge i experiència del Club Muntanyenc.

4. Sensibilitzar a la societat de la situació de les persones amb discapacitat.

1. Donar a conèixer l’activitat de l’Atletisme adaptat i inclusiu del CMSC per a persones amb discapacitat.

● Difusió de l’activitat a la Comarca del Vallès Occidental a través de reunions, entrevistes i contacte amb els diferents agents que treballen o tenen contacte amb persones amb diversitat funcional

● Articles de Premsa, difusió Tríptics, difusió Radio

● Difusió de l’activitat en esdeveniments esportius, culturals o socials a la ciutat

● Entrevistes amb els organismes de l’administració

● Accions de sensibilització social (xerrades, exposició fotogràfica....) relacionades amb l’àmbit de la discapacitat i la diversitat funcional.

2. Estructurar els grups per a la pràctica de l’Atletisme.

● Configuració dels grups d’entrenament a través de reunions amb els entrenadors per tal de funcionar de que els atletes puguin rebre els suports i/o les adaptacions adequades

● Organització dels grups, d’acord amb la disponibilitat dels centres i serveis, dels entrenadors i espais d’entrenament:

● Grups de persones que poden venir de centres i/o serveis per a persones amb discapacitat que vulguin practicar l’atletisme.

● Grups d’infants i grups de persones adultes organitzats en subgrups tenint en compte intensitat de suports.

● Grup d’atletes en inclusió

3. Mantenir l’equip tècnic, per tal de mantenir la qualitat tècnica i humana.

● Reunions i comunicació amb els entrenadors i voluntaris d’atletisme de dins el Club, aprofitant el bagatge i l’experiència de la Secció d’Atletisme, juntament amb monitors/entrenadors especialitzats en esport adaptat.

● Coordinació i assessorament amb entitats que treballen l’esport adaptat.

● Mantenir un entrenador d’Atletisme titular registrat al Consell Català de l’Esport de la Generalitat.

● Mantenir personal amb titulació de monitor d’Atletisme.

● Assessorament i suport a través de personal tècnic especialista del Club

● Proposta de competicions

● Proposta de curses

● Lideratge i organització de competicions

4. Atendre a les persones amb discapacitat dins el context de l’activitat esportiva de forma acollidora, fer seguiment dels atletes que ho requereixin i donar suport a les persones amb discapacitat i llurs famílies.

● Fer dues reunions per temporada amb les persones amb discapacitats i/o les seves famílies.

● Entrevistes amb les famílies que ho requereixin o nosaltres trobem necessari

● Contacte directe i de forma habitual amb els entrenadors

● Assessorament i suport d’un tècnic especialista en discapacitat del Club, a les persones amb discapacitats o llurs famílies.

5. Organitzar, liderar i col·laborar en esdeveniments i/o accions esportives i/o socials que aportin l’evidència de la inclusió social de les persones amb discapacitat en la societat.

- Proposar esdeveniments esportius, socials i/o culturals als agents participants en aquest projecte, entitats, serveis, administració.

- Liderar esdeveniments esportius així com la StQlimpíada.

-Col·laborar i donar suport a la difusió i participació a esdeveniments esportius per a persones amb discapacitat.